Szybki kontakt

Author: csr

Miejscowość, dnia ………………. r. Sąd Okręgowy w…………………… ………. Wydział …………………… ul. ………………… ……………………. Powódka/Powód: Imię i Nazwisko, zamieszkała/zamieszkały przy ul. ……………., ……………….., PESEL: …………….. Pozwana/Pozwany: Imię i Nazwisko, zamieszkała/zamieszkały przy ul. ………….., …………

Jakie są powody rozwodów? Powody rozwodów mogą być inne niż te o których mówię w filmie i właściwe może być ich tyle ile jest rozwodzących się małżeństw. Poniżej przedstawiam obszerniejsze opracowanie tematu na tema powodów rozstania.