Szybki kontakt
Image Alt

Opinie psychologiczne do sądu

Przygotowujemy opinie psychologiczne, zgodne ze standardami opiniowania sądowego.
Mając opinię psychologiczną przygotowaną w  zyskujesz:

solidny argument w negocjacjach ze współmałżonkiem

opinia przygotowywana jest przez psychologa sądowego który jest jednocześnie prawnikiem

rzetelny dowód, który możesz przedstawić w postępowaniu sądowym

wiesz i my wiemy że jesteś najlepszym rodzicem ale w sądzie trzeba mieć na to dowód

po opracowaniu wyników badań szczegółowo je omówimy na bezpłatnej wizycie konsultacyjnej dodatkowo

lepiej poznasz siebie i swoje mocne strony

rozliczamy się w transzach a płatność jest za przygotowanie całej opinii a nie przebadanie konkretnymi testami, dlatego my możemy pozwolić sobie na szeroki najlepszy dla sprawy wybór metod badawczych

Jak wygląda proces przygotowania opinii do sądu?
Jak działamy?

W celu sporządzenia opinii psychologicznej przeprowadzamy kompleksowe badanie wystandaryzowanymi narzędziami psychologicznymi identycznymi z tymi jakich używają biegli sądowi. Badanie odbywa się zgodnie ze standardami zawodowymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz opiniowania sądowego. Cel wystawienia opinii wyznacza nam zakres prowadzonego wywiadu zebranego na konsultacji psychologiczno-prawnej. Zgromadzony materiał analizujemy, interpretujemy oraz formułujemy końcowe wnioski. Sporządzane przez nas opinie mogą stanowić solidny dowód w postępowaniu sądowym.

Magdalena Bajsarowicz – ZnanyLekarz.pl

W sprawach rozwodowych

Opinie w sprawach rozwodowych mają za zadanie wskazać, jak nasi klienci przeżywają rozwód oraz jakie ponoszą koszty emocjonalne związane z tą sytuacją. Rekomendujemy je przede wszystkim w przypadkach konfliktów między małżonkami, ustalania winy za rozpad małżeństwa.

W sprawach opieki nad dzieckiem

W opinii dotyczącej spraw opieki określamy, kompetencje wychowawcze naszych Klientów, model rodzicielski, więzi emocjonalne łączące dziecko z rodzicem. Odpowiadamy kto i gdzie zapewni dziecku najbardziej optymalne warunki rozwoju.

W sprawach za wyrządzoną krzywdę przez małżonka (zadośćuczynienie)

Jeśli zachowanie małżonka podczas trwania małżeństwa naruszało dobra osobiste bądź doprowadziło do strat moralnych. Możliwe jest uzyskanie kwoty tytułem zadośćuczynienia. Wyjściem do ustalania wysokości i formułowana roszczeń jest badanie psychologiczne aby ustalić fundament żądania.

t

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń! +48 607 615 238