Szybki kontakt
 • Telefon:+48 724 271 288Opens in your application
Image Alt

Rozwód Wrocław, Warszawa

Szacuje się, że obecnie co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Ta ponura statystyka pokazuje, jak wiele osób boryka się lub w najbliższym czasie będzie się mierzyć z problemem trudnego i żmudnego postępowania sądowego – najpierw rozwodowego, potem dotyczącego podziału majątku, a w międzyczasie również ustalającego władzę rodzicielską i wysokość należnych alimentów.

Zależy nam, aby trafiający do nas Klienci czuli się bezpiecznie i wiedzieli, że nasi specjaliści zrobią wszystko, aby rozwiązać ich problem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawa rozwodowa powoduje konieczność podjęcia poważnych decyzji i odpowiedzenia na trudne pytania – czy wybieramy rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie, czy zasadna jest separacja, w jaki sposób uregulować kontakty z dzieckiem, jak ustalić miejsce zamieszkania wspólnego, małoletniego dziecka, w jaki sposób podzielić wspólny majątek, jak poradzić sobie z zaciągniętym kredytem.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i opracujemy najskuteczniejszą strategię działania.

Podział majątku

Podział polega na rozdzieleniu nabytych w trakcie  małżeństwa rzeczy i praw, w tym oszczędności, ruchomości i nieruchomości. Podziału majątku wspólnego można dokonać na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest polubowny i ma formę umowy zawartej przed notariuszem lub zgodnego wniosku o podział w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Gdy jednak małżonkowie nie mogą się porozumieć w zakresie podziału majątku, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego o podział majątku.

W przypadku sądowego podziału majątku, nasz adwokat wystosuje pozew o podział majątku i przeprowadzi cały proces.

Podczas konsultacji w Centrum Spraw Rozwodowych, dowiesz się m.in.:

 • Co stanowi majątek wspólny, a co odrębny małżonków?
 • Jak przeprowadzić podział majątku?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do podziału majątku?
 • Do jakiego sądu złożyć wniosek o podział majątku?
 • Co można zaliczyć do majątku osobistego małżonków?
 • Jak długo trwa podział majątku przez sąd?
 • Kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Władza rodzicielska

Rozwód jest dużo bardziej skomplikowany, gdy w związku są dzieci, gdyż trzeba ustalić wiele istotnych kwestii. Kto uzyska prawo do opieki nad dzieckiem? Czy rodzice będą opiekować się dzieckiem naprzemiennie? Czy opieka nad dzieckiem przypadnie tylko jednemu z nich? Dodatkowo, każdy kraj UE inaczej reguluje prawną opiekę nad dzieckiem. 

W przypadku spraw związanych z opieką nad dzieckiem, nasz adwokat wystosuje wniosek o  uregulowanie kontaktów z dzieckiem, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub wniosek o zagrożenie grzywną za utrudnianie kontaktów i przeprowadzi cały proces.

Podczas konsultacji w Centrum Spraw Rozwodowych dowiesz się m.in.:

 • Jakie dowody są potrzebne do ograniczenia władzy rodzicielskiej?
 • Co zrobić, gdy mąż/żona chce opieki naprzemiennej (pieczy naprzemiennej)?
 • Komu sąd przyzna opiekę nad dziećmi?
 • W jaki sposób udowodnić alienację rodzicielską (utrudnianie kontaktów z dzieckiem)?
 • Jak przywrócić władzę rodzicielską po jej ograniczeniu?
 • Kto będzie podejmować decyzje odnośnie edukacji, leczenia i finansów dziecka?
 • Czy można podważyć opinię OZSS?

Alimenty

Pozew o alimenty może złożyć w imieniu małoletniego dziecka rodzic sprawujący opiekę nad małoletnim w sytuacji, gdy drugi z rodziców nie łoży na dziecko dobrowolnie. W takim przypadku adwokat może poprowadzić cały proces prawny, w którym wyegzekwuje zaległe alimenty a przy już zasądzonych, uzyska ich podwyższenie. W tym zakresie zbierze niezbędne dokumenty i pokieruje działaniem, aby uzyskać należne świadczenie. 

W przypadku pozwu o alimenty, nasz adwokat wystosuje wniosek o zabezpieczenie alimentów, wniosek o podwyższenie alimentów, napisze stosowne uzasadnienie, wskaże co powinien zawierać kosztorys utrzymania dziecka i przeprowadzi cały proces.

Podczas konsultacji w Centrum Spraw Rozwodowych, dowiesz się m.in.:

 • Jak założyć sprawę o alimenty na dziecko?
 • Jakie dokumenty trzeba dołączyć do pozwu o alimenty?
 • Jak obliczyć wysokość alimentów?
 • Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko? 
 • Jak opieka naprzemienna wpływa na wysokość alimentów?
 • Do kiedy przysługują alimenty na dziecko?
 

Umów się na konsultacje w Centrum Spraw Rozwodowych