Szybki kontakt
Image Alt

Rozwód Wrocław

Szacuje się, że obecnie co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Ta ponura statystyka pokazuje, jak wiele osób boryka się lub w najbliższym czasie będzie się mierzyć z problemem trudnego i żmudnego postępowania sądowego – najpierw rozwodowego, potem dotyczącego podziału majątku, a w międzyczasie również ustalającego władzę rodzicielską i wysokość należnych alimentów.

Zależy nam, aby trafiający do nas Klienci czuli się bezpiecznie i wiedzieli, że nasi specjaliści zrobią wszystko, aby rozwiązać ich problem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawa rozwodowa powoduje konieczność podjęcia poważnych decyzji i odpowiedzenia na trudne pytania – czy wybieramy rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie, czy zasadna jest separacja, w jaki sposób uregulować kontakty z dzieckiem, jak ustalić miejsce zamieszkania wspólnego, małoletniego dziecka, w jaki sposób podzielić wspólny majątek, jak poradzić sobie z zaciągniętym kredytem.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i opracujemy najskuteczniejszą strategię działania.

Podział majątku

O ile nie podpisaliśmy intercyzy, w momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że zarobki, wszelkie oszczędności, ruchomości i nieruchomości nabyte w trakcie trwania małżeństwa, stają się własnością obojga małżonków. W konsekwencji, jeżeli dochodzi do rozwodu, stajemy przed trudnym zagadnieniem podziału majątku wspólnego. W tym zakresie istnieją dwie drogi – sądowa i pozasądowa. Ta pierwsza jest nieco bardziej czasochłonna, ponieważ musimy przebrnąć przez postępowanie sądowe. Jej zaletą jest jednak to, że z wnioskiem o podział majątku można wystąpić nawet bez zgody drugiego współmałżonka. Z kolei droga pozasądowa jest bardzo popularna z uwagi na szybkość tego rozwiązania. Podział majątku można przeprowadzić na jednej wizycie u notariusza. Konieczna jest jednak zgoda obu stron. Poznając Twoją sytuację, zarekomendujemy i przeprowadzimy cały proces.

Władza rodzicielska

Pojęciem władzy rodzicielskiej określa się wszelkie prawa i obowiązki rodziców względem ich małoletniego dziecka. Gdy rodzice są zgodnie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z małoletnim przygotowuje się porozumienie rodzicielskie. W sytuacji rozwodu to zagadnienie może stać się przedmiotem sporu pomiędzy małżonkami. Komu przyznać prawa? Czy władza rodzicielska należy się obojgu rodzicom? Czy zasadne byłoby pozbawienie praw rodzicielskich jednego z rodziców? O tym sąd ma obowiązek zdecydować w wyroku rozwodowym. My przygotujemy Cię do każdej z sytuacji, zależnie od potrzeby.

Alimenty

Gdy zachodzi możliwość uzyskujemy należne alimentów dla naszych Klientów. Obowiązek alimetacyjny dotyczyć może także byłego małżonka, nie tylko dzieci. W tym zakresie zbieramy niezbędne dokumenty i kierujemy działaniem aby uzyskać należne świadczenie. Nawet przed zakończeniem sprawy rozwodowej. Przy już zasądzonych alimentach, możemy uzyskać ich podwyższenie. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku przekazywania pieniędzy, poprowadzimy cały proces prawny w którym egzekwuje się zaległe alimenty.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń! +48 607 615 238
Adwokat spraw Rozwodowych Wrocław