Szybki kontakt

Czerwiec 2019

Miejscowość, dnia ………………. r. Sąd Okręgowy w…………………… ………. Wydział …………………… ul. ………………… ……………………. Powódka/Powód: Imię i Nazwisko, zamieszkała/zamieszkały przy ul. ……………., ……………….., PESEL: …………….. Pozwana/Pozwany: Imię i Nazwisko, zamieszkała/zamieszkały przy ul. ………….., …………